ജാസ്മിന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ.. നെഞ്ചുവേദന കാരണം വീട്ടിൽ പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു…! l Jasmine l Bigg Boss House

Share

ജാസ്മിന് നെഞ്ച് വേദന.. തുടരാൻ സാധിക്കില്ല ..
വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു..
#Jasmine #Lakshmipriya #Drrobin #vinaymadhav #parvathynambiar #brother #Dilsha #Nimisha #Dilsha #Blesslee #Robin #Nimisha #LakshmiPriya #Jasmine #Dilsha #Robin #Love #Blesslee #Jasmine #Nimisha#Sooraj #Naveen #Robin #Lakshmipriya #Naveen #Vote #Daisy #manikandan #Mohanlal #Drrobin #Jasmine #Dilsha #Daisy #Robin #LakshmiPriya #Suchithra #Jasmine #Naveen #Nimisha #Model #NaveenArakkal #BiggBossSeason​​ ​​ #Season4​​ #Mohanlal​​ #BiggBossMalayalam​​ #Asianet #JanakiSudheer #AswinVijay #Blesslee #ShaliniNair #DilshaPrasannan #DrRobin #​DaisyDavid #KuttyAkhil #AparnaMulberry #​JasminMoosa #DhanyaMaryVarghese #RonsonVincent #LakshmiPriya #SuchithraNair #RiyasSalim

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]